İ.Ü SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÖZERK FORUMU / İnternetteki Eviniz

Orjinalini görmek için tıklayınız: Camilerde Mimari Şirk!
şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orijinal sürümü göster.
[Resim: dr-ahmet-fidan-wwwbilgiaginet_yeni.png]

Camilerde Mimari Şirk!

30 Nisan 20011

ALLAH ismi ile MUHAMMED İsminin Yan Yana Yazılması Üzerine Bir İrdeleme:

"Hristiyanların Hz. İsayı övdükleri gibi beni övmeyin…" (Hadis-i Şerif)

Yüzyıllardır camilerimizde hüsn-ü hat ve tezhip süslemeleri bulunmakta. Cami içlerinde kürsü, minber, mihrap çeyrek/yarım kubbe gibi yerlerde sağlı sollu veya ikili olan her iç mekanda ALLAH ismi ile MUHAMMED ismi yan yana getirilmektedir veya yazılmaktadır.
Her ne kadar ameller niyetlere göre olsa da, dinde, özellikle İslam dininde niyetin şekli de esasastır. Yani çift yönlü veya simetri olan her yerde bu güne kadar bu uygulama devam etmektedir. Gelecekte de devam edecektir. Muhammed Peygamberimiz (sav) her ne kadar Allah (cc) nün en sevdiği kul olsa bile yine de evrenin yaratıcısının adıyla ölümlü olan bir insanın isminin yan yana veya karşı karşıya getirilmesi zahiren bir ŞİRKtir.

Emevilerden bu yana yaklaşık bin yıldır bu yanlış uygulama her nasıl olmuşsa devam edegelmiştir. Halen de devam etmektedir. Gelecekte de devam etmemesi için bu konuyu (SADECE BU YAZIYLA KALMAMAK ÜZERE) irdelemeye devam edeceğim. Bu arada, kala kala bu konuyu irdelemek sana mı kaldı diyeceklere karşın, "kim bir hata (kötülük) görürse eliyle, olmazsa diliyle düzeltsin…" anlamına gelen hadisi hatırlatmam yeterlidir sanırım.

Buraya kadar fiili durumu kabaca ortaya koyduktan sonra hemen her yazımda var olan çözüm önerilerimize de değinmiş olalım.

Mimari Şirke Karşın Çözümlemeler:

1. ALLAH ile MUHAMMED ismini yan yana getirmemek için, simetri mekanlarda MUHAMMED ile diğer bütün halifelerin isimlerinin bir forma nakşedildiği veya meşk edildiği bir yapı ve bu yapının üst ortasına gelecek şekilde ALLAH isminin yerleştirilmesi ilk çözümlemedir. Burada varolan dikdörtgen tarzlarda MUHAMMED ve diğer dört halifeyi yerleştirmek, ALLAH ismini ise, mutlak surette onlarla aynı seviye veya hizaya getirmemek şarttır.

2. Eğer dairesel bir form varsa, daire çapı boyunca, Muhammed ve diğer dört halifeyi (Hasan ve Hüseyin de ilave edilebilecek şekilde) aynı seviyede tutmak, ALLAH ismini ise, yatay dairesel formda merkez noktaya almaktır. Örneğin çeyrek kubbelere ölümlü insanlar olan MUHAMMED ve diğer dört halife nakşedilirken, ALLAH ismi YARIM kubbeye nakşedilebilir.

3. Kübik formlarda ise, dört cepheye aynı şekilde ölümlü yüce / büyük insanların isimleri nakşedilirken, ALLAH ın ismi ise, mihrab'ın en üst ortasına yerleştirilebilir. Ancak her halükarda bu kompozisyonda, ALLAH ile MUHAMMED ve diğer halifelerin isimleri aynı yükseklik seviyesinde olmaması şarttır.

Akaid ve kelam boyutuyla bu konuyu ayrıca incelemek ümidi ile…

Not: Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.bilgievreni.com, http://www.gazetecanik.com, http://www.kamudanhaber.com, http://www.siyasalforum.net, http://www.ahmetfidan.com ile, Halkın Sesi, Gazete Canik vb. kağıt bası gazetelerde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.
Referans URL